ម៉ាស៊ីនចាក់សូកូឡា

  • ម៉ាស៊ីនចាក់បំពេញនំសូកូឡាប្រហោង

    ម៉ាស៊ីនចាក់បំពេញនំសូកូឡាប្រហោង

    លេខម៉ូដែល: QJ300

    សេចក្តីផ្តើម៖

    នំប្រហោងនេះ។ម៉ាស៊ីនចាក់បំពេញសូកូឡាត្រូវបានប្រើដើម្បីចាក់សូកូឡារាវចូលទៅក្នុងនំប៊ីសស្ទីន។វាមានជាចម្បងនៃស៊ុមម៉ាស៊ីន, biscuit sourting hopper និង Bush, ម៉ាស៊ីនចាក់, ផ្សិត, conveyor, ប្រអប់អគ្គិសនី។ល។ ម៉ាស៊ីនទាំងមូលត្រូវបានផលិតដោយសម្ភារៈអ៊ីណុកអ៊ីណុក 304 ដំណើរការទាំងមូលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយកម្មវិធីបញ្ជា Servo និងប្រព័ន្ធ PLC ។