ម៉ាស៊ីនរុំសូកូឡា

  • ម៉ាស៊ីនស្រោបសូកូឡាដោយស្វ័យប្រវត្តិ

    ម៉ាស៊ីនស្រោបសូកូឡាដោយស្វ័យប្រវត្តិ

    លេខម៉ូដែល: QKT600

    សេចក្តីផ្តើម៖

    ស្វ័យប្រវត្តិម៉ាស៊ីនស្រោបសូកូឡាត្រូវបានប្រើដើម្បីស្រោបសូកូឡានៅលើផលិតផលអាហារផ្សេងៗ ដូចជា នំប៊ីសស្ទីន នំប័រ ស៊ុតក្រឡុក នំខេក និងអាហារសម្រន់។ល។ វាភាគច្រើនមានធុងដាក់សូកូឡា ក្បាលរុំ ផ្លូវរូងក្រោមដីត្រជាក់។ម៉ាស៊ីនពេញផលិតពីដែកអ៊ីណុក 304 ងាយស្រួលសម្អាត។